EnsaISG Kurumsal

 • İBYS Modülü

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istenen veri paketlerinin aktarımı sağlanır.

 • E-Reçete Modülü

  Hekimler için hazırlanan bu modül ile elektronik ortamda reçete düzenlenebilir.

 • İSG Uygulama Modülü

  İSG profesyonellerinin (Uzman, Hekim, Dsp) gerçekleştirdiği İSG Faaliyetlerinin; yapılıp yapılmadığını takip eder.
  Faaliyetlere ilişkin uygunsuzlukları tespit eder ve uyarır.
  Yıllık çalışma planı uygulama adımlarını takip ederek; Uyarı Üretebilme Yeteneğine sahiptir.
  Yıllık Eğitim Programını hazırlar, revizyon takibi sağlar.
  Personel Eğitim tablosu oluştur, revizyon takibi sağlar, eksik eğitimleri bildirir.
  DÖF takibi, termin takibi ve ikaz sistemi mevcuttur.
  OSGB Yöneticileri için İSG Profesyonellerinin performans/verimlilik analizlerini yapar.
  İSG Profesyonellerinin saha çalışmaları esnasında oluşan dokümanları sisteme, akıllı cihazlarla anında ekleyebilmelerini sağlar
  Akıllı arşivleme yeteneği sayesinde, sisteme yüklenen tüm dokümanlar ilişkili olduğu kaynağa ait arşiv klasöründe saklanır.
  İşletmedeki ekipman, sistem ve tesisatın muayene raporları izlenerek, erken uyarı sistemi ile periyodik hatırlatmalar yapılır.

 • Ziyaret Takip Modülü

  Firma konum bilgilerine göre en optimum ziyaret takvimi oluşturulur.
  Ziyaretlerin gerçekleşip/gerçekleşmediğini anlık olarak görebilmenizi sağlar.
  Personel Ziyaret gerçekleştirilme/gerçekleştirilmeme durum raporları oluşturulur.

 • Sanal Teftiş Modülü

  Teftiş Tespit anketi ile işletmenin karşı karşıya olduğu ceza potansiyelini tespit eder.

 • ISG Katip Modülü

  Sisteme Girilen verilerin, İSG KATİP verileriyle uyumluluğunu denetler.

 • İstatistikler Modülü

  İSG profesyonellerine atanan müşteri dağılımları ve atama sürelerini gösteren grafikler ile, OSGB kaynak yönetimi verimliliği artırılır.

 • Müşteri Ekranı Modülü

  İSG hizmeti alan müşteriler, özel rapor ekranı ile gerçek zamanlı olarak, işletmelerinin durumunu görebilirler.

 • Ön Muhasebe Modülü

  Ön Muhasebe Cari Hesap, Çek Senet, Fatura, Tahsilat,Ön Muhasebe Raporları ve Kasa işlemlerini yürüten pratik bir muhasebe modülüdür.